Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng Lễ trao Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng Lễ trao Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc Lễ trao Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc Lễ trao giải

Top 10 DN nhận Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Top 10 DN nhận Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Top 100 DN nhận Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Top 100 DN nhận Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Top 200 DN nhận Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Top 200 DN nhận Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Các doanh nghiệp tham gia nhận Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Các doanh nghiệp được trao giải SVĐV 2018

Phóng viên báo DDDN phát báo cho các khách mời tham dự Lễ nhân Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Phóng viên báo DĐDN phát báo cho các khách mời tham dự Lễ trao giải

Phóng viên báo DDDN phỏng vấn Đại diện doanh nghiệp nhận Giải Sao Vàng Đất Việt 2018

Phóng viên báo DĐDN phỏng vấn Đại diện doanh nghiệp nhận giải SVĐV 2018

Các doanh nghiệp nhận Giải Giải Sao Vàng Đất Việt 2018 chụp ảnh lưu niệm

Các doanh nghiệp nhận giải chụp ảnh lưu niệm trước lúc vào hội trường

Các doanh nghiệp giao lưu

Sảnh chính của Trung tâm Hội nghị quốc gia được bài trí rất công phu

Quốc Tuấn