Lạng Sơn: Đại hội Đảng bộ tỉnh là sự tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên cùng quần chúng nhân dân

Enternews.vn Từ chiều nay, (25/9), tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

thu hút sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên cùng quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII thu hút sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên cùng quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, thu hút sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên cùng quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sau phiên họp trù bị chiều nay, phiên chính thức được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9.

Được biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đại hội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Thị Phương Thanh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự ổn định để thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh trong những năm tới. Trong 5 năm qua, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Lạng Sơn cũng chịu tác động bởi nhiều yếu tố khó khăn, thách thức. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 27, ngày 29/6/2016, trong đó xác định 05 chương trình công tác trọng tâm gồm: tập trung phát triển nhanh Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tình hình mới. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chung và 5 chương trình công tác trọng tâm đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện.

Được biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Hoạt động của chính quyền các cấp, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương có những chuyển biến rõ nét.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Trong đó, điểm nhấn quan trọng chính là kinh tế có bước phát triển mới trên một số lĩnh vực quan trọng, khâu đột phá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với năm 2015), tương đương 1.937 USD.

Những năm qua, kinh tế cửa khẩu tiếp tục khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, thu hút được nhiều dự án đầu tư quy mô lớn. Năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 5.500 triệu USD, bình quân hằng năm tăng 6,1%; Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả. Năm 2020, toàn tỉnh có 74/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới (65/181 xã sau sáp nhập), tăng 61 xã so với năm 2015; xây dựng được 30 khu dân cư kiểu mẫu; thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và xúc tiến đầu tư được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong 5 năm, có gần 1.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 79%; số vốn đăng ký tăng 120% so với giai đoạn trước. Hiện, toàn tỉnh có trên 3.350 doanh nghiệp hoạt động, vốn đăng ký khoảng 29.000 tỷ đồng, duy trì việc làm cho trên 50.250 lao động.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhận định, tỉnh vẫn còn những khó khăn đặc thù của tỉnh miền núi biên giới; chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và tác động của tình hình trong nước, thế giới… Do đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích