Lai Châu: Quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh

Enternews.vn UBND tỉnh đề nghị các ngành chủ động giải quyết những kiến nghị, đề xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND Trần Tiến Dũng trao đổi với doanh nghiệp Hàn Quốc tại buổi đối thoại doanh nghiệp năm tháng 6 năm 2019

Chủ tịch UBND Trần Tiến Dũng trao đổi với doanh nghiệp Hàn Quốc tại buổi đối thoại doanh nghiệp năm tháng 6 năm 2019

Thời gian vừa qua, tỉnh Lai Châu luôn cầu thị, lắng nghe tình hình hoạt động cửa các doanh nghiệp trên địa bàn. Tỉnh tiếp tục xây dựng chính quyền liêm chính và phục vụ bằng cách tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới cách thức quản lý và thái độ làm việc của cán bộ công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1505/UBND-KTN về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các Hiệp hội Doanh nghiệp cần kịp thời, chủ động động viên, tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thi đua lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, để tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo từng lĩnh vực, trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện cải cách, đơn giản hóa, công khai các thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để tận dụng tốt các cơ hội phát triển. Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cần thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính về đầu tư, thành lập doanh nghiệp.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, cần rà soát, sửa đổi bổ sung kịp thời quy định thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện; nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, ổn định sử dụng đất; phối hợp giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với lĩnh vực đất đai theo đề nghị của nhà đầu tư để các dự án đầu tư thực hiện đúng tiến độ được phê duyệt.

Về thủ tục hành chính, sở cần tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo thời gian giải quyết, hạn chế hồ sơ quá hạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường. Nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân giám sát tình hình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường, khoáng sản.

Cùng với đó, ngành Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục công khai các thông tin về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và cơ hội kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục phối hợp rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết cho các dự án đầu tư có ảnh hưởng đến đất rừng. Chủ động giải quyết những kiến nghị, đề xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thẩm định kịp thời đối với các dự án đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với Sở Công Thương, tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Công khai rộng rãi các đề án, quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được duyệt để các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận thông tin cần thiết về tiềm năng thế mạnh, cơ hội đầu tư kinh doanh và định hướng phát triển.

UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Nông nghiệp cần tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông nghiệp có lợi thế thông qua các hội chợ thương mại và các kênh thông tin đại chúng, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp để thu hút các nhà đầu tư…

Đối với Sở Xây dựng, rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Duy trì thời gian cấp phép xây dựng, giảm thời gian thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán từ 2 đến 3 ngày so với thời gian giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện.

UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh kịp thời giải đáp, tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng thẩm định khi ban hành chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư kinh doanh trong các dự thảo Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh; cam kết không tự đặt thêm các thành phần hồ sơ ngoài thành phần quy định để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp…

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Lai Châu: Quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích