Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần

cách đây 3 năm | Chính trị - Xã hội

Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần

11:39, 19/05/2018

Bác Hồ và “Nghị quyết” đầu tiên về Doanh nhân

Tâm tình của Bác với đội ngũ doanh nhân đến nay đã trở thành một trong những sứ mệnh quan trọng của Chính phủ, đó là “kiến tạo”.

11:22, 19/05/2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân

Một trong những cống hiến có giá trị của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học Mác-Lênin là những đóng góp về đạo đức, văn hóa.

08:25, 19/05/2018

Suy thoái cũng từ chữ "Đức" mà ra

“Đạo đức là cái gốc của người cách mạng” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, soi vào thực tiễn vẫn luôn luôn mới.

09:48, 12/02/2017

Hồ Chí Minh và sức mạnh quốc gia

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về “trồng cây” và “trồng người” mang đậm nét nhân văn, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay - bởi đó là gốc rễ dân tộc, sức mạnh nội sinh của quốc gia.

09:21, 02/09/2016

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước: Xây dựng chính phủ liêm chính

(DĐDN) - Theo GS. TS Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Hành chính Quốc gia HCM) chính phủ trong thời kỳ Bác Hồ lãnh đạo đã đặt ra các mục tiêu rất sát với thực tế và hiện đang được kế thừa.

10:49, 19/05/2016

Doanh nhân và tư tưởng Hồ Chí Minh

(DĐDN)- Trao đổi với DĐDN, GS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định: Doanh nhân là người lãnh đạo doanh nghiệp do đó họ phải là những người đi đầu trong việc học hỏi, nghiên cứu để trèo lái, dẫn dắt doanh nghiệp. Hồ Chí Minh chính là một trong những người doanh nhân có thể học tập được nhiều nhất.