• 3 khâu đột phá hút đầu tư của Tuyên Quang

    Kinh tế Tuyên Quang - 09/06/2017, 10:45

    Nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong 3 khâu đột phá được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tuyên Quang trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

  • Tuyên Quang: Hạt nhân phát triển kinh tế Tây Bắc

    Kinh tế Tuyên Quang - 09/06/2017, 10:41

    Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Tuyên Quang năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: để Tuyên Quang thu hút đầu tư phát triển, tỉnh cần tiếp tục cải cách, đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính cho môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất.

1 2 3 4