Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

1 2 3