Chủ đề: Kinh tế

Kinh tế, cập nhật vào ngày: 03:15, 05/08/2020

2 3 4 5 6 7

Nhiều biến đổi khó lường từ COVID-19 tác động đến kinh tế Việt Nam

"Có nhiều yếu tố bất định, đặc biệt những diễn biến biến đổi liên tục của dịch bệnh COVID-19 khiến công tác dự báo kinh tế của Việt Nam chưa bao giờ khó như hiện nay", Thứ trưởng Trần Quốc Phương.