Sáng nay (19/7) Tuần lễ Nhãn và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La chính thức khai mạc nhằm quảng bá, kích cầu, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản Sơn La, trong đó Nhãn là sản phẩm chủ lực.

Diễn đàn kinh tế 2020: “Tích luỹ động năng cho chu kỳ tăng trưởng mới”

Được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn kinh tế 2020: “Tích luỹ động năng cho chu kỳ tăng trưởng mới”.