Xác định sự thành công của doanh nghiệp là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.