Xác định sự thành công của doanh nghiệp là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Tạo đà khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh

Chương trình “Diễn đàn khởi nghiệp Hà Tĩnh 2019” góp phần “truyền lửa” cho các đoàn viên thanh niên, sinh viên trên con đường lập nghiệp của mình.