Xác định sự thành công của doanh nghiệp là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Sửa đổi Nghị định 20/2017 để tạo công bằng cho doanh nghiệp

Về việc cho phép hồi tố liên quan đến khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, DĐDN có nội dung trao đổi với Luật sư Trương Anh Tuấn - Trưởng Ban pháp chế, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.