Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tại buổi họp báo thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh lầ thứ XI.