Với nhiều khu, cụm công nghiệp được quy hoạch ở vị trí thuận lợi: tỉnh Hậu Giang đang nổi lên là địa phương thu hút được nhiều Công ty, Tập đoàn lớn đến đầu tư.

Danh sách bài viết