Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, TP Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng TP trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của đất nước và tiến tới là của khu vực Đông Nam Á.