Mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao đang đem đến nguồn thu lớn cho nhiều người dân tỉnh Hà Nam.