Đó là điều băn khoăn nhất được đặt ra tại Hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) khu vực ĐBSCL năm 2018 vừa diễn ra tại tỉnh Bến Tre.

1 2 3 4 5 6