Đó là điều băn khoăn nhất được đặt ra tại Hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) khu vực ĐBSCL năm 2018 vừa diễn ra tại tỉnh Bến Tre.

1 2 3 4 5 6

Sửa đổi Nghị định 20/2017 để tạo công bằng cho doanh nghiệp

Về việc cho phép hồi tố liên quan đến khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, DĐDN có nội dung trao đổi với Luật sư Trương Anh Tuấn - Trưởng Ban pháp chế, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.