Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng liên kết liên vùng còn hạn chế… là những nguyên nhân trọng yếu khiến TP.Cần Thơ chậm phát triển so với kỳ vọng.