• Điện Biên: Nâng cao năng lực công vụ, phục vụ doanh nghiệp

    Kinh tế điện biên - 06/01/2018, 09:09

    Với phương châm kiến tạo phục vụ doanh, người dân những năm gần đây Chính quyền Điện Biên không chỉ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh định kỳ 2 lần/ năm, mà hàng ngày hàng giờ cái khó của doanh nghiệp luôn được chính quyền lắng nghe phục vụ.

  • Điện Biên nỗ lực vì doanh nghiệp

    Kinh tế điện biên - 05/01/2018, 10:27

    Trao đổi với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đòi hỏi tính liên tục, nỗ lực không ngừng và bền bỉ của mỗi địa phương để doanh nghiệp ngày càng thuận lợi hơn.

1 2 3 4