Tỉnh Bình Dương chính thức công bố cổng thông tin “Binh Duong Smartcity”phục vụ người dân trên ứng dụng Zalo.