Công trình hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri sẽ phục vụ sinh hoạt cho hơn 200.000 người, hàng trăm cơ sở sản xuất…tại 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tri và các vùng phụ cận của tỉnh Bến Tre.