Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết,