Mở đầu tuần đi làm của năm Canh Tý, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón vốn đầu tư mới và vốn tăng thêm cho 5 dự án, với tổng số vốn là 1.500 tỷ đồng và 109 triệu USD.

1 2 3 4 5 6 7