Mở đầu tuần đi làm của năm Canh Tý, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón vốn đầu tư mới và vốn tăng thêm cho 5 dự án, với tổng số vốn là 1.500 tỷ đồng và 109 triệu USD.

1 2 3 4 5 6 7

Xã Đại Thắng (Hải Phòng): "Gác cổng" cho Thành phố cảng mùa dịch COVID-19

Đại Thắng là địa phương nằm trong những vòng ngoài của 4 vòng tác chiến chống dịch của TP.Hải Phòng, chính quyền xã và nhân dân đều vào cuộc quyết liệt chống COVID-19...