Kiên Giang muốn phát triển kinh tế dẫn đầu vùng ĐBSCL

Enternews.vn Đó là định hướng của tỉnh Kiên Giang được nêu trong Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ lần thứ XI.

Ngày 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Đảng bộ, quân, dân tỉnh Kiên Giang đã khắc phục khó khăn thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế tăng trưởng nhanh, bình quân đạt 7,22%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,52 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.458 USD/năm (gấp 1,66 lần so với đầu nhiệm kỳ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kinh tế biển phát triển khá toàn diện, chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Thu ngân sách đứng thứ 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng khá; sản lượng lương thực và thủy sản dẫn đầu cả nước.Đặc biệt, du lịch phát triển khá mạnh, doanh thu hơn 20 nghìn tỷ đồng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Những kết quả nêu trên là rất ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Kiên Giang, đã tạo được những tiền đề rất căn cơ và quan trọng để Kiên Giang phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI đã thể hiện định hướng, ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ tới và tầm nhìn đến năm 2030.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Kiên Giang cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, đó là:

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên, tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững; Quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường; Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang diễn ra từ ngày 15-17/10.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang diễn ra từ ngày 15-17/10.

Tiềm năng kinh tế đứng nhất vùng

Kiên Giang là một trong 28 tỉnh, thành phố ven biển của cả nước, có diện tích, dân số đứng thứ hai trong vùng ĐBSCL. Kiên Giang còn có những đặc trưng mà ít địa phương nào có được. Kiên Giang được xem là địa phương giàu tiềm năng nhất vùng với nhiều cái nhất: Sản lượng lúa lớn nhất, ngư trường, nghề nuôi biển sản lượng hải sản lớn nhất và đặc biệt có đảo Phú Quốc-hòn đảo lớn nhất, thu hút khách du lịch, danh thu du lịch cao nhất vùng.

Báo cáo Chinh trị trình đại hội của địa phương cho biết trong nhiệm kỳ 2015-2020 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 7,22%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng 1,52 lần so với đầu nhiệm kỳ; Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.630 USD năm 2015, lên 2.458 USD năm 2020 (gấp 1,66 lần so với năm 2015). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông-lâm-thủy sản từ 40,39% xuống còn 31,54%; tỷ trọng công nghiệp-xây dựng từ 18,11% tăng lên 20,06%; dịch vụ từ 41,5% tăng lên 48,4%.

Lĩnh vực nông-lâm-thủy sản tăng trưởng bình quân 2,5%/năm. Sản lượng lương thực năm 2020 đạt 4,3 triệu tấn cao nhất so với các tỉnh, thành trong vùng. Sản xuất nông nghiệp hướng đến nông nghiệp sạch, hữu cơ với nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao đạt hàng 100 triệu đồng/ha/năm; Giữ ổn định diện tích đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt nghị quyết đề ra 12%, Lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm có bước phát triển, chiếm 9,03% trong cơ cấu nông nghiệp. Công nghiệp-xây dựng phát triển khá, tăng trưởng bình quân 8,2%/năm, 6/9 xã đảo đã có điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 99,5%

Mạng lưới đô thị tiếp tục mở rộng, phát triển, định hình rõ nét hơn. Công tác quy hoạch được chú trọng, tập trung các nguồn lực cho đầu tư, từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đô thị, nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt 29,4%.Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 13,29%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD, tăng 19,5% so năm 2015; thị trường tiêu thụ hàng hóa nông-thủy sản xuất khẩu ngày càng được mở rộng.

Kinh tế biển có bước phát triển khá toàn diện, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; chiếm tỷ trọng ngày gần 80% GRDP của tỉnh. Địa phương cũng hoàn thành, phê duyệt và triển khai thực hiện nhiều quy hoạch, chương trình, đề án, dự án khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển.

Nhiều dự án về giao thông (đường bộ, cảng biển, sân bay...), thủy lợi, điện, nước, trường học, trạm y tế và du lịch vùng ven biển, hải đảo được đầu tư; một số dự án du lịch quy mô lớn hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác… Qua đó, du lịch biển có bước phát triển khá mạnh, hàng năm thu hút trên 6 triệu lượt du khách  tổng lượng khách du lịch trong nhiệm kỳ đạt trên 28 triệu lượt khách; doanh thu gần 22.000 tỷ đồng.

Đời sống của nhân dân ven biển và trên các đảo từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững. Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương đã thu hút 209 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký trên 134.000 tỷ đồng (trong đó có 22 dự án FDI, quy mô 381ha, với tổng vốn đăng ký 33.103,93 tỷ đồng). Địa phương hiện có 9.392 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký theo  điều lệ trên 108.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đạt bình quân 10.000 tỷ đồng/năm…

Đại hội đã thảo luận đề ra Nghị quyết đưa tỉnh Kiên Giang phát triển dẫn đầu khu vực ĐBSCL.

Đại hội đã thảo luận đề ra Nghị quyết đưa tỉnh Kiên Giang phát triển dẫn đầu khu vực ĐBSCL.

Tham vọng dẫn đầu vùng

Với kỳ vọng vươn lên là tỉnh khá của cả nước và dẫn đầu vùng ĐBSCL, tỉnh Kiên Giang đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế cho nhiệm kỳ 2020-2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7,5% trở lên. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.485 USD; cơ cấu kinh tế: Nônglâm-thủy sản chiếm 25,2%, công nghiệp-xây dựng chiếm 25,43%, dịch vụ chiếm 49,37%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 1,78%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 41,45%. Thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt 73.645 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 267.179 tỷ đồng.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất đề ra 3 khâu đột phá, đó là: Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển.

Triển khai thực hiện Đề án thành lập thành phố Phú Quốc. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng cơ chế, chính sách đột phá cho thành phố Phú Quốc, để thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực thực sự, tạo điều kiện cho Phú Quốc phát triển trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, khu vực Đông Nam Á và Quốc tế, với 3 trụ cột chính: Công nghiệp giải trí, nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển. khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. 

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang muốn phát triển kinh tế dẫn đầu vùng ĐBSCL tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích