Kích hoạt tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng sẽ đề xuất các giải pháp để sớm triển khai thực hiện lại các dự án nhà ở xã hội, bảo đảm kịp nguồn cung hàng hóa cho thị trường.

Chia sẻ với DĐDN, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ đã yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành việc rà soát thủ tục pháp lý các dự án nhà ở, nhất là nhà ở xã hội (NOXH) đang thực hiện nhưng bị tạm dừng và xử lý dứt điểm trong quý IV/2020 để sớm triển khai thực hiện lại dự án, bảo đảm kịp nguồn cung hàng hóa cho thị trường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh

- Được biết, theo khảo sát của Bộ Xây dựng, hiện nay có 206 dự án nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 168.700 căn hộ đang bị chậm tiến độ hoặc tạm dừng thi công. Bộ Xây dựng sẽ có giải pháp gì với các dự án này, thưa Thứ trưởng?

Trước mắt, Bộ Xây dựng đề nghị 4 Ngân hàng thương mại đã được Chính phủ cấp bổ sung 2.000 tỷ đồng đế cấp bù lãi suất cho vay nhà ở xà hội triển khai ngay việc cho vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho người mua nhà ở xã hội vay theo chỉ đạo của Chính phủ. Bộ Xây dựng sẽ xác định cụ thể danh mục các dự án nhà ở xã hội đang triển khai dở dang có thể đầu tư ngay trong năm 2020 để thực hiện cho vay nhằm tăng nguồn cung cho thị trường.

Sử dụng ngay nguồn tiền thu được từ việc hoán đổi quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP mà các chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách địa phương để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc ủy thác cho Ngân hàng chính sách xà hội đế cho vay xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội từ 4,8% (theo Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 01/4/2019) xuống bằng 50% lãi suất bình quân mà các Ngân hàng thương mại đang cho vay (khoảng 4%), do các ngân hàng này đã giảm lãi suất cho vay để khắc phục khó khăn vì đại dịch COVID-19.

- Với các doanh nghiệp bất động sản, Bộ sẽ đề xuất những chính sách hỗ trợ cụ thể nào, thưa Thứ trưởng?

Bộ đề xuất Chính phủ cho phép chậm nộp, giãn nộp tiền sử dụng đất đến hết năm 2020 đối với các chủ đầu tư có dự án bất động sản đang triển khai thực hiện mà đến hạn phải nộp tiền tiền sử dụng đất hoặc đang làm thủ tục tính tiền tiền sử dụng đất nhưng có khó khăn về tài chính. Hiện nay Chính phủ mới cho phép giãn nộp tiền thuê đất, chưa cho phép giãn, chậm nộp tiền sử dụng đất.

Khoanh nợ, giãn nợ đổi với các khoản nợ vay đến hạn phái trả của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đến hết năm 2020; đối với người vay mua nhà ở thương mại thì cho phép giãn tiến độ trả nợ vay, trả nợ gốc đến hết năm 2020.

Thực hiện miền Giấy phép xây dựng cho các trường hợp thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng để triển khai dự án trong năm 2020. Cùng đó, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để bán.

- Thưa ông, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để bán. Vậy Nghị quyết này có điểm gì khác biệt so với các chính sách trước đây Bộ đã ban hành?

Nghị quyết của Chính phủ về khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để bán với tiêu chuấn thiết kế căn hộ khép kín, có diện tích sử dụng dưới 70m2 có giá bán không quá 20 triệu/m2, tối đa không vượt quá 1,5 tỷ đồng/căn (bao gồm cả VAT).

Các cơ chế ưu đãi, khuyến khích xây dựng loại nhà ở này bao gồm: giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp; bố trí 500 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn 2.000 tỷ cấp cho 4 Ngân hàng thương mại để cấp bù lãi suất cho vay; được cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở thương mại giá rẻ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; được miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đổi với trường hợp áp dụng thiết kế mầu, thiết kế điển hình; được áp dụng hình thức tự thực hiện đổi với các công tác tư vấn, thi công xây lắp nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Một trong những nút thắt quan trọng của thị trường bất động sản là Luật đất đai 2013 sẽ lùi thời điểm sửa đổi, quan điểm của Bộ Xây dựng như thế nào, thưa ông?

Năm 2020, Bộ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 đế tạo thuận lợi trong thủ tục giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định quyền sử dụng đất xen kẹt, mở rộng hình thức cho vay vốn tại ngân hàng nước ngoài đế đầu tư các dự án nhà ở thương mại giá thấp, công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Khi chưa sửa Luật Đất đai Bộ Xây dựng cũng lên phương án sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định thi hành Luật Đất đai năm 2013 để xử lý các diện tích đất công xen kẹt trong dự án đẩu tư bất dộng sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản, cho phép các dự án đang thực hiện thủ tục nhận bàn giao đất mà doanh nghiệp thuộc diện dược giãn, chậm nộp tiền sử dụng đất được nhận bàn giao đất, không yêu cầu phải chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất để có thể triển khai dự án.

Bộ cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hình thức liên thông, cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, hồ sơ, chi phí thực hiện trong hoạt động đầu tư xây dựng các dự án bất động sản.


Tin mới