Chủ đề: Khởi nghiệp Nông nghiệp

Khởi nghiệp Nông nghiệp, cập nhật vào ngày: 16:25, 24/01/2021

3 4 5 6 7 8

Ngày hội quất cảnh Hội An

TP Hội An tiếp tục tổ chức ngày hội quất cảnh nhằm giúp người nông dân mở rộng thị trường, tăng sức tiêu thụ cho cây quất Cẩm Hà.