Chủ đề: khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cập nhật vào ngày: 16:14, 07/03/2021

1 2 3 4 5 6

Phụ nữ hiện đại: Làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?

DĐDN trò chuyện với Thạc sĩ Bùi Nguyệt Anh - Giám đốc điều hành Trung tâm Khoa học phân tích vân tay GeneCode Việt Nam về vai trò và hình ảnh người phụ nữ thành công trong thời đại mới.