Khoảng 20 triệu người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ nhận tiền hỗ trợ như thế nào?

Enternews.vn Tiền hỗ trợ được chi đúng đối tượng, minh bạch, công khai trong nhân dân, người hưởng để làm sao người hưởng được hưởng đúng, hưởng đủ nhưng hưởng nhanh nhất.

Chính phủ thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chính phủ thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chính phủ cho biết, đã thống nhất cao với nội dung dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, giao các bộ chức năng rà soát, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo thầm quyền.

Theo đó, sẽ có 6 nhóm, bao gồm khoảng 20 triệu người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ tiền trực tiếp.

Nhóm 1: Hỗ trợ thêm (ngoài mức trợ cấp thường xuyên) 500.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các đối tượng là người có công với cách mạng (1,135 triệu người) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 6.470 tỷ đồng, tổng số người được hỗ trợ 4,315 triệu người).

Nhóm 2: Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các đối tượng là hộ nghèo (984.000 hộ), hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 6.730 tỷ, tổng số hộ được hỗ trợ 2.244.000 hộ).

Nhóm 3: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 5.400 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ 1 triệu lao động).

Nhóm 4: Người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn không quá 12 tháng, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động (dự kiến số tiền cho vay là 16.200 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ 3 triệu lao động).

Nhóm 5: Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho đối tượng là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 2.280 tỷ đồng, tổng số hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ 760 ngàn hộ).

Nhóm 6: Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 15.000 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 5 triệu lao động).

Theo dự thảo Nghị quyết, trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

"Chính phủ đã thống nhất cao với nội dung dự thảo Nghị quyết. Thủ tướng nhấn mạnh đến nguyên tắc hỗ trợ là: Chỉ hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập; mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 gây ra".- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại phiên họp bàn về nội dung nêu trên.

Thủ tướng

Thủ tướng yêu cầu việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để tình trạng trục lợi chính sách

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, không hỗ trợ dàn trải mọi đối tượng; bảo đảm nguyên tắc chia sẻ khó khăn, nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm, trong đó Chính phủ chỉ hỗ trợ một phần với mức phù hợp với khả năng nguồn lực. "Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách..." - Thủ tướng nhấn mạnh.

Nói thêm về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, chủ trương được nhấn mạnh trong việc này là phải hỗ trợ đúng đối tượng và tiền hỗ trợ sẽ đến tay người được hưởng một cách nhanh nhất.

Và có 4 nguyên tắc được Chính phủ thống nhất khi ban hành Nghị quyết này, gồm: Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, không bảo đảm mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch; không hỗ trợ dàn trải mọi đối tượng; người lao động, doanh nghiệp và Chính phủ cùng chia sẻ khó khăn; việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Người

Người dân khó khăn do dịch COVID-19 sẽ được nhận tiền sau khi có xác nhận của chính quyền cơ sở, doanh nghiệp.

Liên quan đến câu hỏi khoảng 20 triệu người dân khó khăn do COVID-19 gây ra sẽ nhận tiền hỗ trợ như thế nào, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, chính quyền cơ sở, doanh nghiệp lập danh sách người cần được hỗ trợ, rồi cơ quan chức năng rà soát và người đứng đầu địa phương xác nhận trước khi người dân nhận tiền.

“Quan trọng nhất là công khai, minh bạch trong dân để nhân dân, mặt trân Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể giám sát chặt chẽ việc này. Tiếp đó là xử lý nghiêm minh tất cả trường hợp vi phạm, trục lợi chính sách”, Bộ trưởng Lao động nói.

Về mức hỗ trợ, người đứng đầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết cho biết sẽ quy định riêng từng mức với từng nhóm đối tượng cụ thể. Ví dụ, với nhóm người có công sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng (4, 5, 6); còn người lao động tự do mất việc, giảm sâu thu nhập sẽ được hỗ trợ mức 1 triệu đồng/tháng trong 3 tháng.

Gói hỗ trợ an sinh này đặc biệt có ý nghĩa bởi nó chính là gói hỗ trợ của

Gói hỗ trợ an sinh này đặc biệt có ý nghĩa bởi nó chính là gói hỗ trợ của "lòng dân, ý Đảng.

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung này, ông Dung nhấn mạnh Nghị quyết nêu rõ mục tiêu và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ, ngành, cơ quan, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. “Chúng tôi đặt ra nguyên tắc phải chi đúng đối tượng, minh bạch, công khai trong nhân dân, người hưởng để làm sao người hưởng được hưởng đúng, hưởng đủ nhưng hưởng nhanh nhất”, Bộ trưởng Dung khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, quy mô của gói hỗ trợ an sinh này sẽ đặt vào 3 nhóm chính sách cơ bản.

Nhóm thứ nhất, huy động sự vào cuộc sâu rộng của xã hội, tập trung đáp ứng phục vụ nhu cầu của người dân về nhu yếu phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp giảm giá điện, giá nước. Nhóm thứ hai, tập trung miễn, giảm, dừng đóng bảo hiểm. Nhóm thứ ba, sử dụng nhóm chính sách hỗ trợ cho người lao động, người yếu thế để giữ họ, đảm bảo cuộc sống cho người lao động để sau dịch, họ sẽ trở lại thị trường lao động một cách tốt nhất.

"Gói hỗ trợ an sinh này đặc biệt có ý nghĩa bởi nó chính là gói hỗ trợ của "lòng dân, ý Đảng", kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung sức cùng Chính phủ vượt qua khó khăn trong thời điểm này". - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Khoảng 20 triệu người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ nhận tiền hỗ trợ như thế nào? tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích