Năm 2016 là năm đánh dấu thành công nổi bật của du lịch Việt với nhiều kết quả ấn tượng. Lượng khách du lịch đến tăng 26% và doanh thu tăng 18,4% so với năm trước được đánh giá là mức tăng trưởng kỷ lục của ngành.

Danh sách bài viết
  • Làm mới để hấp dẫn du khách

    Khách sạn - 06/06/2017, 07:24

    Là Tổng quản lý (GM) của Khách sạn Caravelle Saigon, ông Micheal Robinson chia sẻ những điều có thể làm để biến TP.HCM thành điểm đến hấp dẫn du khách.