Chủ đề: JLL Việt Nam

JLL Việt Nam, cập nhật vào ngày: 20:53, 05/07/2020

RUNWAY 2020: Tăng tốc khởi nghiệp và tiếp cận thị trường nước ngoài

RUNWAY 2020 là chương trình tăng tốc kinh doanh duy nhất tại Việt Nam dành cho các doanh nghiệp muốn phát triển thị trường quốc tế, với đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm và mạng lưới đối tác toàn cầu.