Từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng dần hiệu quả sử dụng lao động, khai thác tốt tiềm năng tài nguyên hiện có, giữ ổn định kinh tế - xã hội của xã.

Từ xuất phát điểm thấp, sau 7 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM) của các cấp ủy, chính quyền, đến nay xã Nga Nhân đã cán đích xã NTM. Tính đến hết năm 2018 trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã Nga Nhân hoạt động rất hiệu quả, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng xuất lao động. Đặc biệt, hiện xã đã có 5 doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Nâng tỷ lệ hộ khá, hộ giàu chiếm trên 50%, hộ nghèo giảm xuống mức thấp nhất chỉ 2,97%.

Đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã giúp cho kinh tế xã Nga Nhân phát triển rõ rệt

Đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã giúp cho kinh tế xã Nga Nhân phát triển rõ rệt

Để đạt được mục tiêu đề ra, thì xã cần xác định chương trình môi trường quốc gia xây dựng NTM phải gắn liền với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Bởi chỉ tiêu về phát triển hợp tác xã là bắt buộc nếu muốn xây dựng thành công xã NTM. Trên cơ sở đó, việc quan tâm, phát triển kinh tế tập thể là biện pháp hữu hiệu giúp phát huy nguồn lao động dồi dào ở nông thôn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Người dân không thể sản xuất một mình, mà hãy nghĩ ngay đến liên kết, bởi không doanh nghiệp đầu tư nào muốn đến từng hộ dân để thu mua sản phẩm.

Ông Mai Thế Huynh, Chủ tịch UBND xã Nga Nhân cho biết, địa phương đã xác định, kinh tế tập thể nếu phát triển đúng hướng sẽ là yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất cho người nông dân quê mình và đem lại hiệu quả kinh tế cao trong nông nghiệp, nông thôn, tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng NTM.

Hợp tác xã Nga Nhân là một điển hình khi đã từng bước thành công trong việc huy động người dân vào hợp tác xã, cùng chung tay đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Nhân dân đã cùng HTX đầu tư 16 máy sản xuất nông nghiệp các loại, trong đó máy cày đất 6 cái, máy gặt đập liên hoàn 3 cái, 4 máy tách hạt ngô, 3 máy ép dầu lạc vừng.

Theo chủ tịch Nga Nhân, tới đây kinh tế tập thể tiếp tục là xu thế chung của xã và gắn liền vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Nga Nhân sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ; hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia.

Với nhiều cách làm hay, riêng biệt trong phát triển kinh tế địa phương đã giúp xã Nga Nhân sớm cán đích xã NTM dù xuất phát điểm là rất thấp

Với nhiều cách làm hay, riêng biệt trong phát triển kinh tế địa phương đã giúp xã Nga Nhân sớm cán đích xã NTM dù xuất phát điểm là rất thấp.

Nga Nhân đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển  sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của tỉnh ủy Thanh Hóa. Phấn đấu tốc độ gia tăng về giá trị sản xuất hàng năm đạt 13,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 48 triệu đồng/ người/ năm.

Chính những mục tiêu rõ ràng, với cách làm hay và riêng biệt trong phát triển kinh tế địa phương đã giúp xã Nga Nhân thực sự thay đổi toàn diện, bộ mặt nông thôn văn minh - hiện đại, các công trình văn hoá - xã hội trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang, đang phát huy hiệu quả tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Bạn đang đọc bài viết Xã Nga Nhân: Nông nghiệp công nghệ cao tạo đà cho kinh tế địa phương bứt phá tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,