46346

Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 của Vietinbank

Ngày 10/01/2019 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.

Trong năm 2018, VietinBank đã chủ động, quyết liệt và linh hoạt điều hành, thực hiện có kết quả các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch Kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, ngân hàng đã tăng trưởng hiệu quả và chất lượng so với năm 2017. Dư nợ bình quân tăng 17,6% với cơ cấu dư nợ chuyển dịch rất tích cực theo đồng tiền và kỳ hạn, quy mô tổng tài sản tăng 6,2%, dư nợ cho vay tăng 9,3%, tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10,6%. Hoạt động của Công ty con và Chi nhánh nước ngoài tăng trưởng mạnh với tổng lợi nhuận trước thuế tăng 27%.

Năm 2018, VietinBank là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn SWIFT GPI, là ngân hàng trong nước đầu tiên cung cấp dịch vụ Internet Banking cho giao dịch tài trợ thương mại (VietinBank Trade portal). VietinBank nhận được nhiều giải thưởng uy tín như “Giải Vàng chất lượng Quốc gia” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, giải thưởng “BEST IN CLASS” do Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương trao tặng.

Bên cạnh đó, VietinBank đã phát hành hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp, tái cấu trúc vốn tự có cấp 1 và cấp 2; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Cũng tại Hội nghị, VietinBank đã thông qua định hướng hoạt động năm 2019. Theo đó, ngân hàng sẽ triển khai có kết quả kế hoạch hành động thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng lộ trình, bám sát phương án tăng vốn tự có đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện, tiếp tục khai thác tối đa các biện pháp tăng vốn tự có bao gồm phát hành trái phiếu thứ cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp vốn, cải thiện chất lượng danh mục tài sản có. Bên cạnh đó, Vietinbank nỗ lực cải thiện NIM, quản trị tốt chi phí vốn. Đặc biệt, ngân hàng sẽ phấn đấu cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ hiện đại, chuyển dịch mạnh cơ cấu thu nhập theo hướng tăng thu ngoài lãi. Ngoài ra, Vietinbank sẽ đẩy mạnh thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ xấu, nợ bán VAMC, nâng cao chất lượng tài sản… 

Bạn đang đọc bài viết Vietinbank dồn sức cho các mục tiêu năm 2019 tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,