Việt Nam sẽ dẫn đầu về kinh tế nền tảng số hoá vào năm 2025?

Theo ông Nicolas Audier - Đồng Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam, đến năm 2025, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những nền kinh tế dẫn đầu về kinh tế nền tảng số hoá.

Tin tức - cách đây 2 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà