Việt Nam cần phát triển trong mối liên hệ với thế giới

Việt Nam không phải là “ốc đảo”, Việt Nam cần phát triển trong mối liên hệ với thế giới và đặc biệt là tham gia chuỗi giá trị toàn cầu điều đó sẽ đánh giá hiệu quả và mức độ hội nhập của Việt Nam.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh