VCCI phát động cuộc thi viết về doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019

Các tác phẩm tham gia cuộc thi cần phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phản ánh trung thực các thông lệ tốt trong thực hiện phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Tin tức - cách đây 4 tuần

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà