Để khởi nghiệp thành công chúng ta cần hiểu biết về "tiền"

Đây là chia sẻ của bà Ngô Thị Bích Quyên - Chủ tịch vùng BNI Hà Nội 2 tại Chương trình Giao lưu Khởi nghiệp Hải Dương năm 2018.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh