Ứng dụng Robot vào sản xuất doanh nghiệp Việt được lợi gì?

Sử dụng robot sẽ giúp giải phóng sức lao động, để làm được nhiều công việc sáng tạo hơn, như nghiên cứu về trải nghiệm dịch vụ khách hàng và thiết kế sản phẩm cho hệ thống của tương lai.

Tin tức - cách đây 5 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà - Lê Sáng