TS Nguyễn Đình Cung: Cần chủ động “gõ cửa” và tiếp nhận FDI trong thời gian tới

Chủ động “gõ cửa” và tiếp nhận FDI sẽ phục vụ tốt hơn vào chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của nước ta với tầm nhìn dài hạn hơn.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh