Trọng tài thương mại là phương thức hữu hiệu trong giải quyết tranh chấp M&A

Trọng tài thương mại là một trong những phương thức được coi là phù hợp, hiệu quả vì M&A là hoạt động mang tính chuyên ngành cao, đòi hỏi tính chuyên môn sâu, am hiểu về pháp luật.

Tin tức - cách đây 5 tháng

Tác giả: Đinh Thanh