Tốc độ là yếu tố quyết định chiến thắng trên thị trường trong CMCN 4.0

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: Trong cách mạng công nghiệp 4.0 yếu tố quyết định chiến thắng trên thị trường đó là tốc độ.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh