Tín hiệu hồi phục của thị trường còn yếu

Theo các chuyên gia, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam đã hồi phục tuy nhiên, mức hồi phục này vẫn còn yếu và thanh khoản thị trường thấp.

Tin tức - cách đây 3 tháng

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng