Tiến độ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

Theo bà Vũ Thị Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, hiện tại theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 hiện tại đã đạt hơn 51%.

Tin tức - cách đây 4 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà