Thủ tướng: Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất

Sự lớn mạnh của nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam cho thấy môi trường kinh doanh ở Việt Nam hoàn toàn có thể ươm mầm những doanh nghiệp lớn có khả năng cạnh tranh và hợp tác quốc tế.

Tin tức - cách đây 10 tháng

Tác giả: Đinh Thanh