Thủ tướng: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không làm thay đổi tầm nhìn chung của 5 nước MeKong

Tại phiên "Tầm nhìn mới khu vực MeKong" (WEF ASEAN) 2018, các Nhà lãnh đạo ASEAN đều chung một nhận định ASEAN là một thống nhất trong đa dạng và 5 nước MeKong cũng vậy.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh