STEM: Xu hướng giáo dục mới trong kỷ nguyên số

Tại rất nhiều quốc gia phát triển những phương pháp giáo dục này được đào tạo thông qua phương pháp STEM, các phương pháp đào tạo năng lực tư duy và khả năng tự học, tư duy ngôn ngữ.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Ngọc Diễm - Bích Phương