Quyền lực mềm trong tinh thần thép

Ngày 5/10 tại Hải Phòng, báo Diễn đàn Doanh nghiệp và Hội nữ Doanh nhân Hải Phòng phối hợp tổ chức thành công Tọa đàm với chủ đề: “Nữ doanh nhân và quyền lực mềm”.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương