Phòng ngừa rủi ro tranh chấp quyền kiểm soát doanh nghiệp

Thiếu thông tin, hoặc thông tin không chuẩn xác được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến rủi ro pháp lý trong hoạt động M&A.

Video - cách đây 8 tháng

Tác giả: Đinh Thanh