Phát triển doanh nghiệp xã hội sẽ là xu thế tất yếu

Đây là khẳng định của TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tại Hội thảo Quốc tế “Một thập kỷ phát triển doanh nghiệp xã hội Việt Nam và châu Á”.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Thanh Hà - Việt Nga