Ngành dệt may cần làm gì để khai thác hiệu quả cơ hội từ CPTPP?

Theo ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, cần có các giải pháp chiến lược trong việc phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may.

Có thể bạn quan tâm - cách đây 3 tháng

Tác giả: Đinh Thanh