Nền tảng số sẽ thúc đẩy thương mại điện tử phát triển

Nền tảng số khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên các dịch vụ vừa nhanh, vừa thuận tiện cho cả người bán lẫn người mua và sẽ thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh