Lao động Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng mạnh hậu CPTPP

Theo PGS.TS Vũ Quang Thọ - Giảng viên trường Đại học Công Đoàn, thị trường lao động Việt Nam sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Thanh-Hưng-Long