Khát vọng khởi nghiệp của thanh niên Lạng Sơn

Tối ngày 16 tháng 8, tỉnh đoàn Lạng Sơn và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thành công "Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3".

Tin tức - cách đây 11 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương