Hòa Bình đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm vào cuộc và phối hợp chặt chẽ giải quyết khó khăn, bất cập của nhà đầu tư theo đúng pháp luật.

Tin tức - cách đây 3 tuần

Tác giả: Đinh Thanh - Lê Sáng - Tiến Việt